Omlegg tak, kråkstad

Prosjekter

Her er bilder fra noen av arbeidene vi har utført. Trykk på underpunktene for å få frem hvert prosjekt. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller har lyst til å se nærmere på noe!

Omlegg av tak med glassert teglstein i Kråkstad